Better File Rename 6.11

Better File Rename 6.11

publicspace.net – 13,6MB – Shareware – Windows
ra khỏi 3 phiếu
5 Stars User Rating
Better File Rename is a shell extension for the Windows Explorer, which allows users to quickly rename multiple files. This powerful, yet easy-to-use utility transforms the often tedious and time-consuming task of renaming multiple files into a simple matter of seconds. Better File Rename is ideally suited for webmasters, users who need to transfer files from UNIX, digital camera owners, as well as for all other users who deal with large numbers of files, such as image collections.

Tổng quan

Better File Rename là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi publicspace.net.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Better File Rename là 6.11, phát hành vào ngày 02/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Better File Rename đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 13,6MB.

Người sử dụng của Better File Rename đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Better File Rename!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Better File Rename cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
publicspace.net
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại